Terapi og rådgivning

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Jeg hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Psykoterapi foregår oftest individuelt, men jeg hjælper også par, familier og børn.

Metode og tilgang

Psykoterapi er samtaleterapi. Ved hjælp af samtaler fokuserer jeg først på at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag de symptomer du/I måtte have.

Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Med andre ord vil jeg via psykoterapi støtte og hjælpe dig/jer med at få indsigt i og forstå dine/jeres psykiske problemer for derefter at give dig/jer de værktøjer, du/i har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

Jeg tager derfor altid udgangspunkt i din/jeres specifikke situation og lægger stor vægt på, at samtalerne foregår i trygge rammer. For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb.

Hvordan er det at gå i terapi?

Når du vælger at komme i terapi, er du måske overvældet af din krise. Ved at fortælle om dig selv og dine problemer og lidt om din fortid i øvrigt, kan du begynde at drage paralleller til dit liv i dag, og til det du gennemlevede i dit liv tidligere, måske da du var barn. Du begynder at kunne se hvorfor du handler som du gør og du begynder at få øje på hvad det er, der gør, at du kommer til at sidde fast i nogle problemer og ikke kan komme videre.

Min opgave er at være sammen med dig i det der er svært, at lytte og være nærværende og til stede med dig. Vi begynder at arbejde med, at du skal finde ind til dine ressourcer, mærke dine behov og få fokus på dig selv, så du bliver i stand til at få fat på det, der er i dit indre.

Du kan via terapien få en erkendelse af hvem du egentlig er og en helt ny indsigt i dit liv samt nogle redskaber at gå videre i livet med.

 

Læs mere om mig, min baggrund og min tilgang til terapi her.

Ønsker du hjælp?

 Gennemgår du en personlig krise, eller vil du håndtere en udfordring du går og kæmper lidt med, så er jeg klar til at hjælpe dig.

Book tid

Jeg tilbyder

Temaer jeg arbejder med

Sorg og krise, stress og udbrændthed, depression, angst, tankemylder, barndomstraumer, pårørende til alvorlig syge eller til sindslidende, misbrug i nære relationer, relationsproblemer, problemer med grænsesætning, særligt sensitive mennesker, støtte til forældrerollen, selvskadende adfærd, eksistentielle spørgsmål (mening/ meningsløshed/ død/ ensomhed), lavt selvværd, håndtering af skilsmisse, jobrelaterede udfordringer, målsætning og målopnåelse mm.

Terapiformer

  • Individuel samtaleterapi
  • Familieterapi
  • Parterapi